Projekty žadatele

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Projekty žadatele

Pro přihlášeného uživatele žadatele jsou v přehledu všechny projekty za případné všechny žadatele, kde je uživatel žadatele připojen. Jedná se o seznam projektových námětů společně i projektových žádostí.

 

Přehled projektů zobrazuje sloupce:

• Typ - typ objektu nabývá hodnot Projektový námět / Projekt

• Pořadové číslo - pořadové číslo určuje systém při založení projektového námětu. Pořadové číslo je unikátní v rámci všech výzev.

• Registrační číslo - registrační číslo projektu vzniká u námětů v okamžiku jejich podání. Vychází z formátu číslování nastaveného správcem výzvy

• Název - název projektového námětu / projektu zadaného žadatelem

• Stav - aktuální stav projektového námětu

 

V přehledu je hodnota ve sloupci Název prezentována formou odkazu, kterým je otevřen detail projektového námětu nebo detail projektové žádosti.

 

seznam_projektu