Přehled vyhlášených výzev

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Přehled vyhlášených výzev

Přehled vyhlášených výzev je dostupný přihlášenému uživateli v uživatelském menu pod položkou "Seznam výzev". V přehledu výzev jsou zveřejněné dílčí výzvy, pod které lze založit projektový námět (typ dvoukolové výzvy) nebo projektovou žádost (typ jednokolové výzvy). Ve stejném seznamu je krátký popis hlavní výzvy a termín, během kterého probíhá sběr žádostí.
 
Nad seznamem výzev je viditelné tlačítko "Podat žádost", díky kterému může žadatel založit nový námět nebo žádost. Stejná možnost pro založení žádosti je v uživatelském menu dostupná pod tlačítkem "Podat žádost".

 

 

01 seznam vyzev