Přehled vyhlášených výzev

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Přehled vyhlášených výzev

Přehled vyhlášených výzev je dostupný veřejnosti, tedy i uživatelům bez registrovaného účtu v systému. V přehledu výzev jsou zveřejněné dílčí výzvy, pod které lze založit projektový námět (typ dvoukolové výzvy) nebo projektovou žádost (typ jednokolové výzvy).

 

Veřejnost i přihlášení uživatelé si mohou podrobnější informace o výzvách zobrazit přes jejich název. Odkazem je zobrazen detail výzvy, ve kterém najde potenciální žadatel důležité parametry výzvy.

 

Na přehledu vyhlášených výzev je rozbalovací seznam Žadatel. Přihlášený uživatel žadatele může být uživatelem více žadatelů. Před snahou o založení nové projektové žádosti je potřeba nastavit správného žadatele. Uživatel připojený k jedinému účtu žadatele řeší rovnou výběr výzvy pro založení projektové žádosti.

 

Vyzvy_1_1

 

Pokud je přihlášený uživatel žadatele oprávněný k založení projektových žádostí, provádí založení nové projektové žádosti tlačítkem pridat_projekt u požadované vyhlášené výzvy. Při zakládání výzvy může být pro určité žadatele nastaveno omezení podle právní formy. Některé výzvy tak mohou být určeny pouze pro omezenou skupinu žadatelů.

 

Nad přehledem vyhlášených výzev je tlačítko Harmonogram, kterým je otevřen přehled vyhlášených výzev v časové ose.