Informace o výzvě pro žadatele

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Informace o výzvě pro žadatele

V detailu výzvy si uživatelé žadatele zjistí základní informace o vyhlášené výzvě jako jsou typ výzvy (jednokolová, dvoukolová), termíny příjmu žádostí, výši alokace, podklady ve formě dokumentů ke stažení a další. Na základě údajů o výzvě může žadatel uvažovat o zájmu založení a podání projektové žádosti.