Založení a vyplnění projektu

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Založení a vyplnění projektu

Pokud je přihlášený uživatel žadatele oprávněný k založení projektových žádostí, provádí založení nové projektové žádosti kliknutím na tlačítko "Podat žádost" v levém uživatelském menu. Při zakládání výzvy může být pro určité žadatele nastaveno omezení podle právní formy. Některé výzvy tak mohou být určeny pouze pro omezenou skupinu žadatelů.

 

Přihlášený uživatel žadatele může být uživatelem více žadatelů. Před snahou o založení nové projektové žádosti je potřeba nastavit správného žadatele. Uživatel připojený k jedinému účtu žadatele řeší rovnou výběr výzvy pro založení projektové žádosti.

 

V prvním kroku si vybere uživatel žadatele, za kterého chce žádost podat a výběr potvrdí tlačítkem "Pokračovat". Pokud by chtěl uživatel provést registraci nového žadatele, klikne na tlačítko "Přidat žadatele" viz nápověda Přidání žadatele pod účet administrátora.

 

02 zalozeni

 
 

 

Na dalším kroku žadatel vybere výzvu u které si přeje založit novou projektovou žádost. Výzvu vybere zatržením příslušného tlačítka a potvrdí opět tlačítkem "Pokračovat".

 

 

03 vyber vyzvy

 

 

 

Podle typu žádosti se na dalším kroku zobrazí žadateli buď kompletní žádost nebo v případě vypracovávání formuláře WIZARD další krok "Informace o žadateli", kde se žadateli předvyplní údaje o žadateli na základě údajů uvedených při registraci. V tomto kroku žadatel přidá Bankovní účet pomocí tlačítka "Přidat bankovní účet". Bankovních účtu může žadatel přidat více a minimálně jeden musí mít indikaci "Dotační". Po vyplnění žadatel pokračuje v projektu pomocí tlačítka "Pokračovat".

 

detail_wizard

 

 

V případě tohoto formuláře pracuje žadatel pouze na aktuálním kroku nebo se posouvá zpět. Při každém kliknutí na tlačítko "Pokračovat" se provádí kontrola a pokud žadateli chybí vyplněné některé povinné položky, kontrola zahlásí podrobné informace. Příklad nevyplněné povinné položky:
 

chyba_BU

 

 

 

 

V případě formuláře, který nemá Wizard pracuje žadatel s kompletní žádostí a nikoliv po jednotlivých krocích:

 

newizard

 

 

Žadatel postupně vyplňuje povinné údaje. Žadateli se nabízí v pravém horním rohu funkční tlačítko pro Uložení projektu, Podání projektu a Odstranění projektu. Po prvním uložení se zpřístupní další dvě tlačítka Generovat žádost a Zkontrolovat pro podání.
Tlačítko:
Uložit - využívá se k uložení žádosti po každé provedené změně. Pokud potřebuje žadatel přerušit práci na projektu, najde projekt v posledním uloženém stavu.

Generovat žádost - po vyplnění povinných údajů může žadatel vygenerovat soubor "Žádost"

Zkontrolovat pro podání - slouží ke zjištění nevyplněných povinných položek vyžadovaných k podání žádosti

Podat projekt - po vyplnění povinných údajů žadatel projekt podá, čímž začne hodnocení