Smlouvy

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Smlouvy

Návod pro řešení podkladů ke smlouvě žadatelem, je popsána ZDE.

 

Dílčí část projektu s přehledem smluv, které jsou k projektu vydány. Přehled je pouze pro čtení, správa smluv projektů je prováděna v obecné části Smlouvy a rozhodnutí.

V přehledu smluv na projektu jsou vedeny údaje:

• Číslo jednací - číslo jednací přidělené ke smlouvě. Údaj je prezentován formou odkazu pro otevření detailu smlouvy

• Typ smlouvy - vybraný typ smlouvy z číselníku (dotace, půjčka, zástavní smlouvy)

• Stav - aktuální stav smlouvy k projektu

 

Požadavek na ukončení smluvního vztahu

Na straně příjemce je možné tlačítkem Založení požadavku příjemce na ukončení smluvního vztahu vyvolat formulář, do kterého je nutné zadat textové zdůvodnění pro ukončení smluvního vztahu. Odeslání na stranu poskytovatele k posouzení, se provádí tlačítkem Podat požadavek. Systém si zaeviduje datum podání požadavku.

 

Výchozí stavový diagram smlouvy:

WF smlouvy