Veřejné zakázky projektu

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Veřejné zakázky projektu

Návodka pro řešení podkladů k veřejné zakázce za žadatele, je popsána ZDE.

 

Dílčí část projektu s přehledem veřejných zakázek, které žadatel k projektu zaevidoval. Přehled obsahuje:

• Dodavatel - obchodní název vítězného dodavatele veřejné zakázky, pokud je již znám

• Název - žadatelem uvedené pojmenování veřejné zakázky projektu. Údaj je prezentován formou odkazu pro otevření detailu veřejné zakázky

• Druh - druh VZ zvolený z číselníku (Dodávky, Služby, Stavební práce)

• Typ - typ VZ zvolený z číselníku (Malého rozsahu, Nadlimitní, Podlimitní)

• Zadávací řízení - údaj zvolený z číselníku (Jednací řízení bez uveřejnění, Jednací řízení s uveřejněním, Otevřené řízení, Řízení se soutěžním dialogem, Užší řízení, Veřejné řízení, Zakázka malého rozsahu, Zjednodušené podlimitní řízení)

• Stav - aktuální stav veřejné zakázky

 

Výchozí stavový diagram veřejné zakázky projektu:

WF_vz

 

Výchozí stavový diagram pro kontrolu veřejné zakázky projektu:

WF_vz_kontrola