Zadávání podkladů k veřejným zakázkám - žadatel

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Zadávání podkladů k veřejným zakázkám - žadatel

V okně Projekt – veřejné zakázky vidíme seznam všech veřejných zakázek projektu, které jsme již do systému vložili. Pokud tedy do systému vkládáme informace o první veřejné zakázce, která má souvislost s naším projektem, bude seznam Veřejné zakázky projektu prázdný.

1_1_navodka_vz

 

Připravíme si všechny podklady k naší veřejné zakázce. Detailnější informace o veřejných zakázkách v rámci Operačního programu Životní prostředí nalezneme v dokumentu Pokyny pro zadávání veřejných zakázek - NPŽP. Vyplatí se také pročíst si Nejčastější pochybení ve veřejných zakázkách - NPŽP. Pro vložení nové veřejné zakázky klikneme na Nová VZ.

1_2_navodka_vz

 

Otevře se okno Veřejná zakázka. V šedých polích se automaticky předvyplní název a stav projektu.

1_3_navodka_vz

 

Nejprve musíme vyplnit povinná, podbarvená pole. Zadáme tedy Název veřejné zakázky.

1_4_navodka_vz

 

Z rolovací nabídky zvolíme Typ veřejné zakázky.

1_5_navodka_vz

Podobně zvolíme v okně Druh veřejné zakázky, zda se jedná o Dodávky, Služby či Stavební práce.

1_6_navodka_vz

 

Zvolíme také typ zadávacího řízení v okně Zadávací řízení. Pokud se nás tato pole týkají, zaškrtneme, zda se jedná o Sektorovou zakázku, případně zda jsme žadatelem vyjmenovaným v § 4 odst. 1 písm. a) až c) zákona 134/2016 (organizační složky státu, ČNB, státní příspěvková organizace).

1_7_navodka_vz

 

Vyplníme také pole Předpokládaná hodnota bez DPH (Kč).

1_8_navodka_vz

 

Do textových polí Předmět veřejné zakázky a Popis veřejné zakázky uvedeme informace o veřejné zakázce.

1_9_navodka_vz

 

V následující části Informace o zadání VZ vyplňujeme relevantní informace o naší veřejné zakázce (podle typu zakázky a toho, zda již je zvolen dodavatel). Vložíme tedy Odkaz na VZ v profilu zadavatele.

1_10_navodka_vz

 

Pokud jsme informaci o veřejné zakázce uveřejňovali ve věstníku, vyplníme také pole Odkaz na VZ ve věstníku VZ.

1_11_navodka_vz

 

V poli Dodavatel uvedeme vybraného dodavatele. Rolovací pole nám nabídne již dříve v systému zadané dodavatele.

1_12_navodka_vz

 

Můžeme také zadat dodavatele nového. Klikneme na Nový dodavatel.

1_13_navodka_vz

 

Otevře se okno Dodavatel.

1_14_navodka_vz

 

České dodavatele vyhledáme pomocí jejich identifikačního čísla, které vložíme do pole IČO. Následně použijeme tlačítko Načíst údaje z ARES.

1_15_navodka_vz

 

Systém nám načte všechny potřebné údaje.

1_16_navodka_vz

 

Pomocí tlačítka Uložit a zpět se navrátíme na okno Veřejná zakázka.

1_17_navodka_vz

 

1_18_navodka_vz

 

Níže v sekci Informace o zadání VZ vyplníme všechna relevantní data. Pokud jsme veřejnou zakázku uveřejňovali na ISVZ, uvedeme Datum odeslání do ISVZ. V případě, že již máme uzavřenou smlouvu o dílo, vyplníme pole Datum podpisu smlouvy, Datum zahájení plnění dle smlouvy, Datum ukončení plnění dle smlouvy a v poli Hodnota ze smlouvy bez DPH (Kč) uvedeme, za kolik se nám podařilo zakázku vysoutěžit.

1_19_navodka_vz

 

Nyní je třeba všechny vyplněné informace Uložit.

1_20_navodka_vz

 

K veřejné zakázce musíme ještě doložit všechny relevantní dokumenty. Přejdeme tedy do sekce Dokumenty a klikneme na Přidat dokument.

1_21_navodka_vz

 

Otevře se nám okno Detail přílohy.

1_22_navodka_vz

 

V rolovacím okně Typ vybereme z nabídky, o jaký druh dokumentu se jedná. Relevantní mohou být v případě veřejné zakázky např. Doklady prokazující dodržení podmínek pro zadávání veřejných zakázek, Jiný dokument, případně, pokud je již uzavřena (jako zde) Smlouva o dílo.

1_23_navodka_vz

 

Po zvolení typu přejdeme na určení, v jaké formě budeme dokument do systému vkládat, z nabídky rolovacího okna Druh. Vždy je třeba vyplnit Název. Pokud zvolíme Soubor, musíme do AIS SFŽP ČR nahrát příslušný elektronický dokument z našeho počítače.

1_24_navodka_vz

1_25_navodka_vz

 

Po výběru dokumentu potvrdíme OK.

1_26_navodka_vz

 

Při volbě URL vložíme do příslušného pole internetovou adresu vkládaného dokumentu. Je třeba myslet na to, že soubor musí být na uvedené internetové adrese uložen i několik měsíců či let tak, aby ze strany SFŽP ČR mohla probíhat i opakovaná kontrola. Lze tedy použít např. přímý odkaz na neveřejnou internetovou stránku žadatele, ale např. internetová úložiště, která uchovávají dokument pouze v řádu několika dní či týdnů, nejsou pro tento účel vhodná. Podobně je třeba zvážit editovatelné sdílené soubory.

1_27_navodka_vz

 

Možnost Papírový je určena pro nejzazší případy, kdy skutečně nezbývá jiná možnost, jak dokument SFŽP ČR doložit, než tento dokument poštou zaslat na naše pracoviště. Prosím, kontaktujte v takovém případě projektového manažera vašeho projektu a pokuste se s ním nalézt způsob, jak přeci jen poskytnout doklady SFŽP ČR v elektronické podobě.

1_28_navodka_vz

 

Postupně do systému vložíme všechny potřebné dokumenty. V sekci Dokumenty v okně Veřejná zakázka vidíme jejich seznam. Pokud bychom některý z dokumentů chtěli odebrat, použijeme zelené tlačítko – v pravém sloupci.

1_29_navodka_vz

 

Vložené údaje uložíme.

1_30_navodka_vz

 

Poté, co jsme o veřejné zakázce vyplnili do AIS SFŽP všechny potřebné údaje, předáme je k administraci Fondu. Na horní liště použijeme tlačítko Předat VZ ke kontrole a potvrdíme Ano.

1_31_navodka_vz

 

1_32_navodka_vz

 

Tím je veřejná zakázka odeslána ke kontrole projektovému manažerovi přiřazenému vašemu projektu. Ten všechny poskytnuté podklady projde a v případě nesrovnalostí nebo chybějících podkladů vás bude kontaktovat.

1_33_navodka_vz