Podklady ke smlouvě - žadatel

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Podklady ke smlouvě - žadatel

Po schválení Rozhodnutí o podpoře projektu musí být mezi žadatelem a SFŽP ČR uzavřena smlouva, která žadateli zakládá právní nárok na podporu. Pro vypracování této smlouvy musí žadatel poskytnout potřebné podklady, resp. aktualizovat informace, které již SFŽP ČR poskytl v rámci žádosti o podporu.

 

Ve spodní části okna Smlouva se nacházejí modré záložky Termíny a Dokumenty.

1_1_navodka_smlouva

 

Nejprve musíme vyplnit Předpokládaný termín zahájení realizace projektu a Předpokládaný termín dokončení realizace projektu v záložce Termíny, respektive je upravit, pokud došlo ke změně v porovnání s orientačními daty uváděnými v původní žádosti.

1_2_navodka_smlouva

1_3_navodka_smlouva

 

Po vložení dat klikneme na Uložit.

1_4_navodka_smlouva

 

Po uložení se nám v okně objeví nové tlačítko Rozpočet a zdroje financování smlouvy.

1_5_navodka_smlouva

Kliknutím na toto tlačítko si otevřeme rozpočet projektu v okně Smlouva – rozpočet a financování projektu.

1_6_navodka_smlouva

1_7_navodka_smlouva

 

V záložce Rozpočet projektu vidíme rozpočet tak, jak jsme jej zadali do žádosti. Zkontrolujeme, zda rozpočet, který jsme přikládali k žádosti o podporu, odpovídá aktuálnímu rozpočtu projektu.

1_8_navodka_smlouva

 

Je pravděpodobné, že v rámci rozpočtu došlo u některých položek k úpravám. Kliknutím na aktivní, modře probarvené a podtržené položky můžeme rozpočet editovat.

1_9_navodka_smlouva

 

Otevře se okno Rozpočtová položka, v němž můžeme údaje upravovat. Úpravy potvrdíme kliknutím na OK.

1_10_navodka_smlouva

1_11_navodka_smlouva

 

Po úpravách rozpočtu přejdeme kliknutím na modrou záložku Zdroje financování k úpravám rozložení financování do let a zdrojům potřebných prostředků. Vzhledem k tomu, že tyto dvě záložky jsou v systému propojené, jakékoli změny v rozpočtu se nám propíší i do položek Zdrojů financování.

1_12_navodka_smlouva

 

Otevře se záložka Zdroje financování.

1_13_navodka_smlouva

 

Pokud jsme prováděli změny v rozpočtu, objeví se v obou sekcích – Stav rozpočtu projektu i Zdroje financování projektu červené kontrolní součty. Musíme tedy obě tabulky upravit, nejprve rozložení výdajů do let.

1_14_navodka_smlouva

1_15_navodka_smlouva

 

Poté upravíme i sekci Zdroje financování projektu tak, aby odpovídala změnám v rozpočtu.

1_16_navodka_smlouva

1_17_navodka_smlouva

 

Po provedení změn v rozpočtu a financování použijeme tlačítko Uložit a zpět.

1_18_navodka_smlouva

 

Tím se vrátíme do okna Smlouva.

1_19_navodka_smlouva

 

V dolní části okna Smlouva přejdeme na záložku Dokumenty.

1_20_navodka_smlouva

 

V sekci Povinné typy dokumentů nalezneme seznam povinných podkladů. Ty jsou nezbytné, aby projektový manažer mohl zkontrolovat projekt a následně mohla být mezi SFŽP ČR a žadatelem uzavřena smlouva.

1_21_navodka_smlouva

 

Pro přidání povinného dokumentu můžeme kliknout na jeho název.

1_22_navodka_smlouva

 

Otevře se okno Detail přílohy. Protože jsme jej otevřeli ze seznamu povinných dokumentů, Typ je již vyplněn.

1_23_navodka_smlouva

 

Zvolíme Druh dokumentu. Zvolíme-li Soubor, nahrajeme příslušný dokument z našeho počítače. Systém automaticky vyplní do pole Název název souboru.

1_24_navodka_smlouva

1_25_navodka_smlouva

 

Další možností je volba URL adresa. V takovém případě vyplníme do příslušného pole internetový odkaz. Název musíme vyplnit ručně, slova odděluje podtržítkem (např. harmonogram_aktualizace_1_11). V případě vkládání odkazů je třeba myslet na to, že internetová adresa obsahující potřebný dokument musí být aktivní i několik měsíců, případně let po vložení. Je to zapotřebí z důvodu vnitřní kontroly FŽP ČR. Nejsou tedy vhodná nejrůznější internetová úložiště, která uchovávají vložené dokumenty na svých serverech pouze v řádu dní či týdnů.

1_26_navodka_smlouva

 

Nejzazší možností, pokud neexistuje jiná možnost, než že žadatel zašle dokument SFŽP poštou, je volba Papírový. Zvolení této možnosti vyžaduje pouze vyplnění pole Název. Vložení přílohy potvrdíme OK. O volbě této možnosti se vždy poraďte se svým projektovým manažerem, který se pokusí s vámi nalézt způsob, jak přeci jen odeslat potřebné doklady na SFŽP ČR elektronicky.

1_27_navodka_smlouva

 

V sekci Dokumenty vidíme seznam vložených dokumentů. Pro přidání dalších, nepovinných položek, použijeme tlačítko Přidat dokument.

1_28_navodka_smlouva

 

Tím otevřeme okno Detail přílohy. Z rolovací nabídky musíme zvolit vhodný Typ, opět musíme zvolit také Druh a vyplnit pole Název. Potvrdíme OK.

1_29_navodka_smlouva

 

Pokud bychom chtěli dokument odebrat, použijeme tlačítko – v seznamu dokumentů.

1_30_navodka_smlouva

 

Naši práci uložíme tlačítkem Uložit na horní liště.

1_31_navodka_smlouva

 

Po vyplnění všech relevantních informací zašle žadatel podklady ke smlouvě k dalšímu zpracování na SFŽP ČR použitím tlačítka Poskytnout podklady ke smlouvě na horní liště.

1_32_navodka_smlouva

 

Odeslání podkladů musí žadatel ještě jednou potvrdit volbou Souhlasím.

1_33_navodka_smlouva

 

Tím byly podklady odeslány projektovému manažerovi. V případě, že by v nich projektový manažer shledal nějaké nedostatky, kontaktuje žadatele a navrátí mu podklady k doplnění. V takovém případě by se žadateli opět na Dashboardu objevil úkol Smlouva a postup by byl obdobný.

1_34_navodka_smlouva