Předáno k hodnocení externě

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Předáno k hodnocení externě

Přehled slouží k zobrazení hodnocení, o které byl požádán externí hodnotitel. Může se jednat o různé typy kontrol hodnocení např. jako člena expertní komise či odborný hodnotitel.

 

Každý přihlášený uživatel vidí pouze "svá" hodnocení. Přehled obsahuje:

• Typ hodnocení - typ kontroly hodnocení; jedná se o hodnocení odborného posudku nebo technického hodnocení projektu

• Název námětu/projektu - identifikátor v podobě názvu námětu nebo projektu. Údaj je prezentován formou odkazu pro otevření detailu dílčího hodnocení pro námět popř. detailu dílčího hodnocení pro projekt

• Zpracovatel - příjmení a jméno uživatele, který vytvořil dané hodnocení a např. předal ke schválení

• Řešitel - příjmení a jméno uživatele, u kterého je hodnocení aktuálně evidováno k vypořádání

• Stav - aktuální stav hodnocení

 

Detail dílčí kontroly

V detailu dílčí kontroly jsou obecně následující akční tlačítka:

Uložit a zpět - provede uložení provedených změn a ihned vrátí uživatele na předchozí formulář

Ke schválení - při splnění nastavených kontrol, provede změnu stavu dílčího hodnocení

Kontrolní / hodnotící list - provede otevření detailu kontrolního listu příslušné dílčí kontroly hodnocení. Pro možnost ukončení nebo předání dílčího hodnocení ke schválení, může být systémem vyžadováno vyplnění povinných částí kontrolního listu

 

U dílčího hodnocení je podstatné, kdo je aktuálním řešitelem. Jedná se o uživatele přiděleného k úkonu vypořádání aktuálního stavu dílčího hodnocení. Jiný uživatel do dílčího hodnocení nemůže zasahovat.

 

Detail dílčího hodnocení se obecně skládá ze záložek:

Hodnocení

Řešitel dílčího hodnocení provede volbu Závěrečného stanoviska, aby mohl provést vypořádání stavu dílčího hodnocení. Systém obecně nabízí výběr kladného nebo záporného závěrečného stanoviska. Výběr závěrečného stanoviska by měl vycházet z výsledků vyplněného kontrolního listu popř. jiného podkladu pro hodnocení.

 

Na záložce je zobrazován údaj Počet otázek pro zamítnutí hodnocení. Hodnota vyjadřuje počet otázek souvisejícího kontrolního listu, u kterých řešitel nastavil hodnotu (např. u zásadního bodového kritéria 0 bodů), jenž by měla znamenat zvolení záporného závěrečného stanoviska. Systém výběr stanoviska pro řešitele nijak neomezuje, počet otázek pro zamítnutí je pouze podkladem. Otázky v kontrolním listu mají svá specifika nastavena v konfiguraci kontrolního listu, který je správcem výzvy připojen k dílčí výzvě námětu/projektu.

 

Komentáře

Řešitel dílčího hodnocení může zapsat komentář, který bude chronologicky evidovaný v seznamu komentářů daného dílčího hodnocení. Může se jednat o poznámky zapsané hodnotitelem pro schvalujícího nebo naopak komentář od schvalujícího při vrácení hodnocení k doplnění hodnotiteli.

 

Dokumenty

Řešitel dílčího hodnocení může do systému vložit přílohy týkající se jeho dílčího hodnocení. Práce s přílohami je popsána v části Správa příloh objektu.