Nástěnka

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Nástěnka

Prostřednictvím nástěnky může komunikovat žadatel s řešitelem žádosti. Zprávu na nástěnku může napsat žadatel, oprávněná osoba žadatele i řešitelé žádosti.

 

Zobrazení prázdné nástěnky:

Nastenka_interni

 

Uživatel uvidí funkční tlačítko "Nová zpráva", pomocí kterého může uživatel napsat novou zprávu. Po kliknutí se zobrazí detail zprávy, kde musí uživatel vyplnit povinné údaje Předmět a Typ zprávy.
Mezi další nepovinné položky patří:
 
Datum vložení - vyplní se automaticky po odeslání zprávy

Checkbox "Zpráva přečtena" - vyplní řešitel, nikoliv uživatel/žadatel

Text - pole pro vyplnění dotazu/odpovědi

Předchozí zpráva - v případě vyplnění odpovědi na předchozí zprávu se zde taková zpráva zobrazí. V případě nové zprávy bude pole prázdné

Přílohy zprávy - pomocí tlačítka "Přidat dokument" lze do zprávy přidat přílohu
 
 

 

Nastenka_detail

 

 

Po vyplnění požadovaných položek lze zprávu odeslat pomocí tlačítka "Uložit a odeslat" nebo odstranit pomocí tlačítka "Odstranit (Detail zprávy nástěnky)"-