Rozhodnutí

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Rozhodnutí

Dílčí část projektu s přehledem rozhodnutí ministra, do kterých je projekt zahrnut. Přehled je pouze pro čtení, správa projektů v Rozhodnutí je prováděna v obecné části Smlouvy a rozhodnutí.

V přehledu rozhodnutí na projektu jsou vedeny údaje:

• Typ RM - typ rozhodnutí ministra Individuální / Hromadné

• Číslo jednací - číslo jednací přidělené k rozhodnutí. Údaj je prezentován formou odkazu pro otevření detailu rozhodnutí.

• Datum podpisu ministra - datum podpisu individuálního nebo hromadného rozhodnutí ministra

• Stav - aktuální stav rozhodnutí, ve kterém je projekt zařazen

 

Výchozí stavový diagram rozhodnutí ministra:

WF RM