Harmonogram výzev

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Harmonogram výzev

Harmonogram výzev nabízí přehledné zobrazení aktuálního stavu i plánu vyhlášení výzev s pokrytím měsíců v roce. Zařazení výzvy do vybraného měsíce se řídí datem zahájení a ukončení projektových námětů/projektů. Uživatel má možnost přecházet mezi jednotlivými roky pomocí přepínače v horní části obrazovky, následně se zaktualizuje přehled výzev.

 

Bližší informace o dané výzvě získá uživatel žadatele po otevření odkazu ve sloupci "Číslo výzvy", následně se otevře detail výzvy s podrobnějšími parametry o výzvě.

 

Vyzvy_3_1