Harmonogram výzev

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Harmonogram výzev

V přehledu harmonogram výzev si žadatelé zjistí aktuální stav i plán vyhlášených výzev s pokrytím měsíců v roce. Pokrytí měsíců v roce se řídí datem zahájení a ukončení projektových námětů / projektů.  V přehledu je hodnota ve sloupci Číslo výzvy prezentována formou odkazu, kterým je otevřen detail výzvy s podrobnějšími parametry o výzvě.