Registrace žadatele 4/6 - subjekt

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Registrace žadatele 4/6 - subjekt

Ve čtvrtém kroku registrace jsou vyplňovány údaje o samotném žadateli. V závislosti na zvoleném typu žadatele viz krok 1 se zpřístupní nabídky výběru právní formy a s tím související načtení položek pro vyplnění.

Položky na formuláři s údaji o žadateli jsou v rozsahu:

• Právní forma - povinná volba z číselníku právní formy. Nabídka položek z číselníku právní formy, je ovlivněna výběrem typu žadatele v úvodu registrace

• IČO - povinný údaj pro pokračování v registraci. Údaj může být vyplněn automaticky ze zvoleného certifikátu nebo z ověřené datové schránky. Vyplnění je také základním předpokladem pro možnost provedení načtení dat z Administrativního rejstříku ekonomických subjektů (ARES) prostřednictvím tlačítka Načíst údaje z ARES

• Obchodní název - povinný údaj pro pokračování v registraci. Údaj může být vyplněn automaticky ze zvoleného certifikátu nebo z ověřené datové schránky. Hodnota může být zapsána uživatelem nebo načtena z dat ověřených dle IČO v ARES. Pokud systém zjisti, že pro zadané IČO již eviduje platný účet žadatele, pak není povoleno v registraci pokračovat.

• Tituly - pole pro vyplnění titulu před a za jménem pro žadatele typu fyzická osoba nebo fyzická osoba podnikající

• Jméno a Příjmení - pole pro vyplnění jména a příjmení pro žadatele typu fyzická osoba nebo fyzická osoba podnikající. Údaje mohou být vyplněny automaticky ze zvoleného certifikátu nebo z ověřené datové schránky.

• Datum narození - pole pro vyplnění data narození pro žadatele typu fyzická osoba nebo fyzická osoba podnikající

• Adresa pobytu - tlačítkem tuzka lze vyvolat okno pro vyhledání adresního místa z RÚIAN. Smazání zvoleného adresního místa lze provést tlačítkem smazat. Uvedená adresa pobytu by měla odpovídat aktuální adrese trvalého bydliště žadatele typu fyzická osoba nebo fyzická osoba podnikající.

• Žadatel textem - pole může být vyplněno jako souhrn všech výše uvedených položek tituly, jméno, adresa fyzické osoby. Jedná se o položku občas využitou při načtení dat ze Základních registrů.

• Doručovací adresa - tlačítkem tuzka lze vyvolat okno pro vyhledání adresního místa z RÚIAN. Smazání zvoleného adresního místa lze provést tlačítkem smazat. Doručovací adresu je doporučeno vyplnit, pokud se liší od adresy pobytu.

• Sídlo - tlačítkem tuzka lze vyvolat okno pro vyhledání adresního místa z RÚIAN. Smazání zvoleného adresního místa lze provést tlačítkem smazat. Hodnota může být zapsána uživatelem nebo načtena z dat ověřených dle IČO v ARES. Adresa sídla je určeno pro žadatele typu právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající, která má sídlo podnikání odlišné od adresy trvalého bydliště.

• přehled Statutární zástupci - seznam fyzických či právnických osob, které jsou dle Základních registrů statutárními zástupci žadatele. V seznamu tak mohou být záznamy pouze s vyplněným IČO a Obchodním názvem v případě právnické osoby nebo tituly a jméno a příjmení pro fyzické osoby.

 

Data o žadateli mohou být později kontrolována administrátorem systému s referenčními údaji vedenými v Základních registrech (ISZR), konkrétně v Registru osob či Registru obyvatel.

Po zadání všech povinných údajů lze pokračovat na další krok tlačítkem Další. Aplikace umožňuje také krok zpět v průvodci přes tlačítko Předchozí.

 

zadatel_registrace_1_4