Registrace žadatele 3/6 - zadání uživatele žadatele (správce)

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Registrace žadatele 3/6 - zadání uživatele žadatele (správce)

Ve třetím kroku registrace je uživatel vyzván k zadání e-mailové adresy. Na zadanou e-mailovou adresu bude systémem generován a zaslán jednorázový registrační kód, bez jehož zadání nebude možné pokračovat v registraci. Zadaná e-mailová adresa bude zároveň přihlašovacím jménem do systému.

 

Obr.: Náhled obrazovky 3/6 Registrace žadatele - zadání emailu pro registraci žadatele

Obr.: Náhled obrazovky 3/6 Registrace žadatele - zadání emailu pro registraci žadatele

 

Po stisknutí tlačítka Získat ověřovací kód systém ověří existenci uživatelského účtu v systému.

 

Pokud existuje účet se zadaným e-mailem, pak uživatel pouze počká na přijetí zprávy obsahující jednorázový ověřovací kód. Kód opíše do zobrazeného pole Ověřovací kód a pokračuje v registraci.

 

Obr.: Náhled obrazovky 3/6 Registrace žadatele po zadání emailové adresy v případě, že zadaná adresa již je v systému AIS SFŽP evidována

Obr.: Náhled obrazovky 3/6 Registrace žadatele po zadání emailové adresy v případě, že zadaná adresa již je v systému AIS SFŽP evidována

 

 

Pokud pro zadaný e-mail systém uživatelský účet nenalezne, pak je uživatel kromě zadání Ověřovacího kódu, vyzván k zadání základních údajů o novém uživatelském účtu. Z těchto údajů vznikne uživatelský účet s oprávněním správce účtu žadatele.

 

Pro přechod na další krok je nutné vyplnit:

 

Ověřovací kód - kód bude doručen na zadanou e-mailovou adresu

 

Jméno - křestní jméno uživatele

 

Příjmení - příjmení uživatele

 

Heslo uživatele - heslo pro přihlášení do uživatelského účtu. Tzv. síla hesla je stanovena aktuálně platnou bezpečnostní politikou

 

Ověření hesla uživatele - kontrolní zopakování zadaného heslo pro přihlášení uživatele

 

Po zadání všech povinných údajů lze pokračovat na další krok tlačítkem Další.

 

Obr.: Náhled obrazovky 3/6 Registrace žadatele po vyplnění emailové adresy v případě, že emailová adresa ještě v systému evidována není

Obr.: Náhled obrazovky 3/6 Registrace žadatele po vyplnění emailové adresy v případě, že emailová adresa ještě v systému evidována není