Registrace žadatele 2/6 - souhlas s podmínkami

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Registrace žadatele 2/6 - souhlas s podmínkami

Ve druhém kroku registrace musí registrující uživatel odsouhlasit podmínky (převážně technické) pro práci s aplikací a týkající se založení účtu uživatele a účtu žadatele. Podle typu žadatele zvoleného v prvním kroku registrace, se nabízí způsob ověření registrace.

 

Obr.: Náhled na obrazovku 2/6 Registrace žadatele

Obr.: Náhled na obrazovku 2/6 Registrace žadatele

 

Způsoby ověření registrace:

Registrace bez ověření - způsob ověření registrace dostupný běžným fyzickým osobám (občanům), které nemusí vlastnit datovou schránku, a právnické osobě Svěřenský fond. V případě registrace právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající se způsob registrace bez ověření v tomto kroce registrace žadatele uživateli nenabízí. Při volbě způsobu registrace bez ověření bude další proces registrace probíhat pouze formou zadání jednorázového ověřovacího kódu, který systém zasílá na zadanou emailovou adresu

 

Registrace kvalifikovaným certifikátem - způsob ověření registrace dostupný pro všechny typy žadatelů. Základním předpokladem je vlastnit platný kvalifikovaný (osobní) elektronický certifikát. Takový certifikát je využíván pro elektronické podepisování. Certifikát může být vydán na občana, podnikatele či statutárního zástupce zastupující právnickou organizaci. Součástí certifikátu může být IČ a název organizace, které se ze zvoleného certifikátu převezmou do procesu registrace.

O vydání certifikátu lze na území ČR žádat pouze u certifikační autority oprávněné k vydávání kvalifikovaných certifikátů. Jsou to:

www.eidentity.cz

www.ica.cz

www.postsignum.cz

 

Technickým předpokladem pro možnost výběru certifikátu pro registraci (případně později pro aplikování elektronického podpisu k dokumentům) je, nainstalovat komponentu Web Signer. Pokud systém zjistí, že podpisová komponenta není v počítači uživatele dosud instalována, pak zobrazí hlášení s odkazem na její instalaci. Případně je možné instalaci podpisové komponenty provést tímto odkazem (https://zadosti.sfzp.cz/AISPortal/ASDWebSigner/Resources/Installer). Pokud je komponenta na počítači uživatele již instalována, pak aplikace zobrazí výběrové okno s nabídkou certifikátů:

 

Obr.: Vzhled nabídky výběru certifikátu v komponentě Web Signer

Obr.: Vzhled nabídky výběru certifikátu v komponentě Web Signer

 

Registrace datovou schránkou - způsob ověření registrace dostupný pro všechny typy žadatelů. Základním předpokladem je vlastnit platnou datovou schránku. Systém po volbě tohoto způsobu ověření vyzve uživatele k zadání přihlašovacích údajů do datové schránky, a to na webu https://www.mojedatovaschranka.cz/portal/ISDS/. Po úspěšném přihlášení v portálu datových schránek bude pokračovat registrace účtu žadatele. Do dalších kroků registrace je z datové schránky převzato jméno osoby, popř. IČ a název organizace.

 

Pro přechod na další krok je nutné souhlasit s podmínkami pro založení účtu a následně zvolit právě jeden způsob ověření registrace.