Registrace žadatele 1/6 - výběr typu žadatele

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Registrace žadatele 1/6 - výběr typu žadatele

Registraci může provést uživatel z řad veřejnosti, který v systému dosud nemá založený uživatelský účet. Nebo registraci může provést dříve registrovaný uživatel s platným účtem.

Registrace žadatele se skládá z celkem šesti dílčích kroků.

 

 

Obr.: Náhled na obrazovku 1/6 Registrace žadatele

Obr.: Náhled na obrazovku 1/6 Registrace žadatele

 

 

V prvním kroku registrace je potřeba zvolit typ žadatele. Žadatelem se rozumí subjekt, za který budou podávány projektové žádosti o dotace. Registraci žadatele provádí fyzická osoba, která se stane správcem účtu žadatele, proto se při registraci žadatele uvádí údaje o uživatelském účtu a zároveň údaje o žadateli.

 

Pro registraci účtu žadatele jsou nabízeny typy žadatele:

Právnická osoba - určeno pro všechny typy právnických osob vyjma právních forem Fyzická osoba podnikající (OSVČ), Fyzická osoba (občan) a Svěřenský fond

 

Fyzická osoba podnikající - určeno pro žadatele typu Fyzická osoba podnikající (OSVČ) s kódem 100

 

Fyzická osoba - určeno pro žadatele typu Fyzická osoba, tedy občan s trvalým pobytem v ČR

 

Svěřenský fond - zvláštní typ právní formy, který není právnickou osobou. Svěřenský fond má právní formu s kódem 961. Typ registrace pro Svěřenský fond je separovaný od typu Právnická osoba, protože např. u registrace Svěřenského fondu je navíc povoleno provést registraci bez ověření, tedy bez nutnosti vlastnit kvalifikovaný certifikát nebo datovou schránku

 

Pro přechod na další krok je nutné zvolit právě jeden typ žadatele pro registraci.