Projekty

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Projekty

V systému jsou vedeny samostatné přehledy projektových námětů a projektů. Projekty vznikají z vyhovujících projektových námětů u dvoukolových dílčích výzev a z přímo založených projektových žádostí jednokolových dílčích výzev. Přehled projektů obsahuje základní údaje o všech projektech podaných i rozpracovaných.

 

Přehled projektů zobrazuje sloupce:

• Registrační číslo - registrační číslo projektu vzniká v okamžiku jejich podání. Vychází z formátu číslování nastaveného na hlavní výzvě, konkrétně na položce "Základní číslování Projektového námětu / Projektu"

• Název - název projektu zadaného žadatelem

• Žadatel - jméno žadatele

• IČO - identifikační číslo u žadatele typu právnická osoba popř. OSVČ

• Výzva - údaj o kódu dílčí výzvy, ve které byl projektový námět založen

• Popis - textový popis projektu, evidovaný v detailu projektu na zál. Projekt v položce Popis

• Stav - aktuální stav projektu

 

V přehledu je hodnota ve sloupci Registrační číslo a Název projektu prezentována formou odkazu, kterým je otevřen detail projektu.

 

Na přehledu je volba Upřesnit výběr, která nabízí možnost filtrovat v přehledu pouze projekty s platným záznamem Pozastavena administrace projektu k zadanému termínu. U projektů vzniká pozastavení administrace z různých důvodů. Pokud jsou důvody pozastavení vypořádány, pak je záznam o pozastavení administrace ukončen.

 

Výchozí stavový diagram projektové žádosti:

WF_projektova_zadost