Přidání žadatele pod účet administrátora

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Přidání žadatele pod účet administrátora

Přidání žadatele pod účet administrátora

Existují 2 způsoby, jak je možné přiřadit žadatele pod účet administrátora, který bude žádost v AIS SFŽP ČR za žadatele administrovat.

 

1.Způsob – Přidání pomocí vygenerovaného kódu

 

Na hlavní obrazovce (Dashboardu) klikněte na „Žadatelé“.

1011_2_1

 

V seznamu žadatelů uvidíte svou osobu, v témže řádku klikněte na tlačítko „Detail žadatele“.

1011_2_2

 

Následně klikněte na tlačítko „Chci vygenerovat kód“.

1011_2_3

 

Zobrazí se informativní hláška, že proběhlo vygenerování kódu a kód byl zaslán na vaši e-mailovou adresu.

1011_2_4

 

Ve vaší e-mailové schránce otevřete doručenou zprávu od AISPortal@sfzp.cz, ve které naleznete vygenerovaný kód.

1011_2_5

Kód zašlete (např. e-mailem, SMS,…) svému administrátorovi žádosti.

 

Ten se přihlásí do AIS ve svém účtu klikne na „Žadatelé“.

1011_2_6

 

Následně klikne na tlačítko „Přidat nového žadatele“,

1011_2_7

 

na další stránce klikne na „Mám kód“

1011_2_8

 

a do kolonky „Kód žadatele“ zadá kód, který mu byl žadatelem zaslán. Poté klikne na „Ověřit“.

1011_2_9

 

Zobrazí se stránka s potvrzením přidání, kde zpracovatel uvidí údaje o osobě, kterou si pod svůj účet plánuje přidat

1011_2_10

a následně klikne na „Přidat žadatele“.

1011_2_11

Nyní může administrátor za žadatele podat žádost (či administrovat projekt)!

 

2.možnost - přidání přes e-mail

 

Žadatel se přihlásí ke svému účtu v AIS SFŽP ČR a klikne na „Žadatelé“.

1011_2_12

 

V seznamu žadatelů uvidíte svou osobu, v tomto řádku klikněte na tlačítko „Detail žadatele“.

1011_2_13

 

Přejděte na záložku „Uživatelé“

1011_2_14

 

a klikněte na „Nový uživatel“.

1011_2_15

 

Na další stránce vyplňte e-mail zpracovatele a klikněte na „Přidat nového uživatele“

1011_2_16

 

Nyní je nutné, aby žadatel svému administrátorovi udělil práva.

Klikněte ve svém účtu na „Žadatelé“ a v seznamu žadatelů u své osoby na „Detail žadatele“

1011_2_17

 

 

1011_2_18

Na záložce „Uživatelé“ uvidíte sebe a zároveň i přidaného administrátora. Klikněte na jméno administrátora

 

V detailu uživatele zaškrtněte v části Přiřazená oprávnění úkony, které za Vás bude moci administrátor vykonávat. Po nastavení klikněte „Uložit“

1011_2_19

 

Nyní může administrátor za žadatele podat žádost (či administrovat projekt)!