Přihlášení a přihlášení

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Přihlášení a přihlášení

Registrace žadatele

Žadatel, který má zájem podat projektovou žádost, musí nejprve provést registraci účtu žadatele. Na úvodní stránce aplikace IS AIS SFŽP je veřejnosti dostupná položka menu "Přihlásit se / Založit účet v AIS".

Pro založení účtu uživatele v AIS SFŽP ČR, je v souladu se zákonem č. 250/2017 Sb. o elektronické identifikaci, nutné ověřit uživatele prostřednictvím elektronické identifikace jako nástroj pro bezpečné a zaručené ověření totožnosti uživatele online služeb veřejné správy.

Elektronická identifikace probíhá prostřednictvím národního bodu pro identifikaci a autentizaci na portálu Identitaobcana.cz. Pokud tedy nemáte založený identifikační prostředek, je nezbytné si zřídit aktivní identitu fyzické osoby (účet) na portále Identitaobcana.cz.

Registrace probíhá v několika krocích dle zvoleného typu registrace fyzické či právnické osoby s různým typem ověření.

 

Popis přihlášení uživatele

Uživatel, který má v systému registrován uživatelský účet, zvolí tlačítko "Přihlásit se / Založit účet v AIS". Uživatel vybere nastavený identiifkační prostředek pro svoji identifikaci o ověření identity bude přihlášen do AIS SFŽP.

Pokud má ještě uživatel možnost přoihlášení přes email / heslo, pak zvolí akci "Přihlášení email / heslo". Do zobrazeného okna vepíše svou přihlašovací e-mailovou adresu a heslo. V případě neúspěšného přihlášení může akci zopakovat nebo provést obnovu hesla přes odkaz "Zapomenuté heslo".

 

 

Obr.: Detail obrazovky pro přihlášení uživatele do systému AIS SFŽP

Obr.: Detail obrazovky pro přihlášení uživatele do systému AIS SFŽP

Popis odhlášení

Přihlášený uživatel na portálu zvolí v horizontálním menu tlačítko svého příjmení a jména. V rozbalené nabídce zvolí „Odhlásit se“. Po úspěšném odhlášení je zobrazena úvodní obrazovka aplikace a v menu jsou zobrazeny pouze položky dostupné veřejnosti.

 

Obr.: Nabídkou "Odhlásit se" se aktivní uživatel odhlásí ze systému AIS SFŽP

Obr.: Nabídkou "Odhlásit se" se aktivní uživatel odhlásí ze systému AIS SFŽP

 

Úprava údajů na uživatelském účtu včetně změny hesla

Přihlášený uživatel na portálu zvolí v horizontálním menu tlačítko svého příjmení a jména. V rozbalené nabídce zvolí „Můj účet“. Na zobrazeném formuláři provede dle potřeby změny údajů o uživateli, jeho kontaktní údaje a změnu hesla. Změny potvrdí tlačítkem Uložit. Tlačítko Změnit heslo slouží pro řešení požadavku na změnu stávajícího hesla. V otevřeném formuláři je nutné zadat aktuálně platné heslo a nové heslo spolu s jeho zopakováním zadat dle platné bezpečnostní politiky na sílu hesla.

 

 

 

Ztráta hesla

Na přihlašovacím okně aplikace je odkaz "Zapomenuté heslo" pro spuštění průvodce pro obnovu hesla. V prvním kroku je uživatel požádán o zadání svého přihlašovacího jména (emailová adresa uživatele). Po potvrzení tlačítkem "Zaslání náhradního hesla" je uživateli odeslán email s dočasným heslem. Jeho platnost je 10 minut a po přihlášení tímto heslem bude uživatel vyzván k nastavení nového hesla.