Přihlášení

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Přihlášení

Registrace žadatele

Žadatel, který má zájem podat projektovou žádost, musí nejprve provést registraci účtu žadatele. Na úvodní stránce aplikace IS AIS SFŽP je veřejnosti dostupná položka menu "Registrace žadatele". Registrace probíhá v několika krocích dle zvoleného typu registrace fyzické či právnické osoby s různým typem ověření. Po zvolení nabídky Registrace žadatele se uživateli zobrazí První krok registrace.

 

Popis přihlášení uživatele

Uživatel, který má v systému registrován uživatelský účet, zvolí tlačítko PŘIHLÁŠENÍ v pravém horním rohu úvodní stránky aplikace. Uživatel do zobrazeného okna vepíše svou přihlašovací e-mailovou adresu a heslo. V případě neúspěšného přihlášení může akci zopakovat nebo provést obnovu hesla přes odkaz "Zapomenuté heslo".

 

 

Obr.: Detail obrazovky pro přihlášení uživatele do systému AIS SFŽP

Obr.: Detail obrazovky pro přihlášení uživatele do systému AIS SFŽP

Popis odhlášení

Přihlášený uživatel na portálu zvolí v horizontálním menu tlačítko svého příjmení a jména. V rozbalené nabídce zvolí „Odhlásit se“. Po úspěšném odhlášení je zobrazena úvodní obrazovka aplikace a v menu jsou zobrazeny pouze položky dostupné veřejnosti.

 

Obr.: Nabídkou "Odhlásit se" se aktivní uživatel odhlásí ze systému AIS SFŽP

Obr.: Nabídkou "Odhlásit se" se aktivní uživatel odhlásí ze systému AIS SFŽP

 

Úprava údajů na uživatelském účtu včetně změny hesla

Přihlášený uživatel na portálu zvolí v horizontálním menu tlačítko svého příjmení a jména. V rozbalené nabídce zvolí „Můj účet“. Na zobrazeném formuláři provede dle potřeby změny údajů o uživateli, jeho kontaktní údaje a změnu hesla. Změny potvrdí tlačítkem Uložit. Tlačítko Změnit heslo slouží pro řešení požadavku na změnu stávajícího hesla. V otevřeném formuláři je nutné zadat aktuálně platné heslo a nové heslo spolu s jeho zopakováním zadat dle platné bezpečnostní politiky na sílu hesla.

 

 

 

Ztráta hesla

Na přihlašovacím okně aplikace je odkaz "Zapomenuté heslo" pro spuštění průvodce pro obnovu hesla. V prvním kroku je uživatel požádán o zadání svého přihlašovacího jména (emailová adresa uživatele). Po potvrzení tlačítkem "Zaslání náhradního hesla" je uživateli odeslán email s dočasným heslem. Jeho platnost je 10 minut a po přihlášení tímto heslem bude uživatel vyzván k nastavení nového hesla.