Detail subjektu žadatele

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Detail subjektu žadatele

Z detailu žadatele je prostřednictvím tlačítka tuzka_detail_subjektu možné zobrazit detail subjektu. Zde je pro uživatele žadatele s právem "Je správce žadatele", dostupná kompletní správa údajů o žadateli. Uživatel může dle typu žadatele respektive jeho právní formy upravovat údaje o osobě či organizaci žadatele, DIČ a typ plátce DPH, adresu pobytu či sídla. Dále pak v jednotlivých záložkách záznamy o statutárních zástupcích, kontaktních osobách, skupin kontaktů a datových schránek.

 

Aktuální údaje o subjektu jsou použity do nově zakládaného projektového námětu nebo projektové žádosti, proto je doporučeno údaje udržovat aktuální vůči skutečnosti.