Detail žadatele

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Detail žadatele

V detailu žadatele zadané během registrace účtu popř. později aktualizované a to v rozsahu dle typu žadatele respektive dle jeho právní formy.  Kromě základních údajů zobrazovaných ve formě pouze pro čtení, je obsahuje detail záložky s přehledem evidovaných projektových žádostí a seznamem uživatelů žadatele.

 

Pro řešení požadavku na změnu základních údajů o žadateli je možné využít detailu subjektu, který se otevírá tlačítkem tuzka_detail_subjektu.

 

Záložka Projekty - přehled obsahuje základní údaje o projektových žádostech žadatele s možností si zobrazit detail projektu hodnotou ve sloupci Název, která je prezentována formou odkazu.

 

Záložka Uživatelé - přehled obsahuje seznam uživatelů žadatele se jménem uživatelského účtu a jeho e-mailovou adresou, která slouží zároveň jako přihlašovací jméno. Kliknutím na jméno uživatele lze otevřít detail uživatele žadatele, kde probíhá správa přístupových práv k jednotlivým projektům žadatele. Nový účet uživatele žadatele lze vytvořit nebo vyhledat a připojit již v systému existující účet, stisknutím tlačítka Přidat nad seznamem. Aplikace zobrazí pole pro zadání e-mailové adresy. Pokud uživatel stiskne tlačítko Přidat nového uživatele, systém ověří existenci zadaného e-mailu. Při nalezení shody načte data uživatele a propojí uživatele žadatele s účtem žadatele. Pokud není nalezena shoda e-mailu, pak je uživatel vyzván k zadání údajů k založení nového uživatelského účtu.

 

Aktuální údaje o subjektu jsou použity do nově zakládaného projektového námětu nebo projektové žádosti, proto je doporučeno údaje udržovat aktuální vůči skutečnosti.