AIS SFŽP ČR - Agendový informační systém
Načítám data...

AIS SFŽP ČR

Přihlásit do AIS SFŽP ČR
(email a heslo)
Bank iD Bank iD

Vítejte na stránkách Agendového informačního systému SFŽP ČR (AIS SFŽP ČR).
AIS SFŽP ČR slouží k podávání a kompletní správě žádostí v dotačních programech Státního fondu životního prostředí ČR. Systém je určen jak pro oprávněné žadatele, tak pro zprostředkovatele.

Přihlášení do AIS SFŽP ČR

Proč musím mít pro přihlášení do AIS SFŽP ČR zřízen identifikační prostředek?
Pro založení účtu uživatele v AIS SFŽP ČR, je v souladu se zákonem č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci (v platném znění), nutné ověřit uživatele prostřednictvím elektronické identifikace jako nástroj pro bezpečné a zaručené ověření totožnosti uživatele online služeb veřejné správy. Elektronická identifikace probíhá prostřednictvím Národního bodu pro identifikaci a autentizaci. Jako identifikační prostředek můžete použít např. eObčanku, NIA ID, mobilní klíč eGovernmentu nebo bankovní identitu. V uživatelském účtu AIS SFŽP ČR, do kterého se přihlásíte identifikačním prostředkem, můžete administrovat všechny svoje žádosti (včetně podávání žádostí nových).

Pokud nemáte založený identifikační prostředek je nezbytné si zřídit aktivní identitu fyzické osoby (účet) buď přímo na portálu Identitaobcana.cz, nebo se obraťte na svoji banku.

Informace k výzvám a programům:
Dostupné na webových stránkách SFŽP ČR.

Návody pro práci s AIS SFŽP ČR:
Dostupné na webových stránkách SFŽP ČR ve složce Manuály pro práci s AIS SFŽP ČR.

Všechny výše uvedené prostředky ověření identity se vydávají pouze fyzickým osobám, jakožto oprávněným držitelům, nikoli právnickým osobám. Případné propojení identifikované fyzické osoby s právnickou nebo jinou osobou se provádí následně AIS SFŽP ČR.

Do AIS SFŽP ČR se přihlašuji pouze přes e-mail a heslo – je to tak správně?
Historicky se uživatelé do AIS SFŽP ČR přihlašovali pomocí kombinace e-mail a heslo. Pokud nedošlo k propojení takového uživatelského účtu s identifikačním prostředkem, je možné e-mail a heslo pro přihlášení stále použít. Ovšem v takovém účtu nelze podávat nové žádosti – pokud chcete podat novou žádost, je potřeba využít přihlášení přes identifikační prostředek.