Registrace druhého žadatele statutárním zástupcem

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Registrace druhého žadatele statutárním zástupcem

 

 

Prvotní registrací se uživateli vytvořil automaticky žadatel fyzické osoby. Pokud by uživatel, který provedl registraci, byl statutárním zástupcem nebo fyzickou osobou podnikající a chtěl za takového žadatele žádat, je nutno provést další registraci žadatele.

 

Aby mohl uživatel provést registraci druhého žadatele je nutné, aby v levém menu klikl na tlačítko "žadatelé" a zobrazil si seznam žadatelů.

 

 

14 druhy zadatel - sewznam zadatelu

 

 

Pro zahájení úkonu registrace druhého žadatele musí uživatel kliknout na tlačítko "Přidat nového žadatele".

 

Po zvolení se uživateli zobrazí způsob, jakým chce nového žadatele registrovat. Přidání žadatele se může provést třemi způsoby:

 

Mám kód

Jsem statutární orgán        

Chci stvrdit žádost o přidání

 

Způsob přidání žadatele přes možnost "Mám kód" nebo "Chci stvrdit žádost o přidání" je popsaná v návodu Přidání žadatele pod účet administrátora.

 

Pro přidání žadatele z pozice statutárního zástupce je nutné zvolit možnost "Jsem staturární orgán".

 

01 vyber typu zadatele

 

 

 

Po vybrání možnosti "Jsem statutární orgán" se žadateli zobrazí seznam všech organizací, u nichž je statutárním zástupcem. Žadatel vyberete požadovaného žadatele a výběr potvrdí.

 

Uživateli se zobrazí detail žadatele a registraci dokončí pomocí tlačítka "Přidat žadatele".

 

02 potvrzení zadatele

 

Po kliknutí na příslušné tlačítko se statutárnímu zástupci žadatel přidá do seznamu žadatelů. Po dokončení registrace může uživatel za příslušného žadatele vytvořit projekt.