Registrace žadatele

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Registrace žadatele

 

 

Registrace žadatele

Žadatel, který má zájem podat projektovou žádost, musí nejprve provést registraci účtu žadatele. Na úvodní stránce aplikace IS AIS SFŽP je veřejnosti dostupná položka menu "Přihlásit se / Založit účet v AIS".

Pro založení účtu uživatele v AIS SFŽP ČR, je v souladu se zákonem č. 250/2017 Sb. o elektronické identifikaci, nutné ověřit uživatele prostřednictvím elektronické identifikace jako nástroj pro bezpečné a zaručené ověření totožnosti uživatele online služeb veřejné správy.

Elektronická identifikace probíhá prostřednictvím národního bodu pro identifikaci a autentizaci na portálu Identitaobcana.cz. Pokud tedy nemáte založený identifikační prostředek, je nezbytné si zřídit aktivní identitu fyzické osoby (účet) na portále Identitaobcana.cz.

Registrace probíhá v několika krocích dle zvoleného typu registrace fyzické či právnické osoby s různým typem ověření.