Závěrečné vyhodnocení akce (ZVA)

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Závěrečné vyhodnocení akce (ZVA)

Dílčí část projektu je evidence závěrečných vyhodnocení akce - projektu. Předložení ZVA provádí žadatel. Nový záznam o ZVA je zakládán tlačítkem Nové závěrečné vyhodnocení akce, které je nad seznamem. Detail se otevírá před hodnotu prezentovanou jako odkaz ve sloupci Detail.

 

Přehled eviduje:

• Datum zahájení realizace - datum skutečného zahájení realizace projektu

• Datum ukončení realizace - datum skutečného ukončení realizace projektu

• Datum odeslání protokolu -

• Stav - aktuální stav ZVA

• Řešitel - příjmení a jméno uživatele, který je aktuálním řešitelem záznamu ZVA

 

Detail ZVA je členěn na identifikační údaje v hlavičce a na jednotlivé záložky.

Identifikační údaje v detailu jsou:

• Název projektu - název projektu

• Stav projektu - aktuální stav projektu

• Aktuální stav - aktuální stav ZVA

• Řešitel - příjmení a jméno uživatele, který je aktuálním řešitelem ZVA

 

Základní údaje:

Na záložce jsou seskupeny souhrnné údaje o realizaci projektu

• Skutečný termín zahájení realizace projektu

• Skutečný termín ukončení realizace projektu

• Předložení ZVA příjemcem na Fond

• Číslo jednací protokolu

• Datum odeslání protokolu

• Základ pro stanovení výše podpory v Kč

• Skutečně uznané náklady v Kč

• Dotace v %

• Dotace v Kč

• Půjčka v %

• Půjčka v Kč

 

K ZVA je možné připojit dokumenty. Práce s přílohami je popsána v části Správa příloh objektu.

 

K ZVA je možné průběžné zapisování komentářů, které se chronologicky ukládají do historie komentářů.

 

Výchozí stavový diagram závěrečného vyhodnocení akce:

WF ZVA