Správa seznamu (gridu)

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Správa seznamu (gridu)

Grid

 

 

Uživatel IS AIS SFŽP má možnost si upravovat nastavení jednotlivých seznamů aplikace dle vlastních potřeb. Nabídka nastavení seznamu je přístupná ikonou vpravo nad daným seznamem: Ikony nastaveni. Následně se uživateli zobrazí nabídka nastavení:

 

Aktualizovat

Vybrat sloupce

Seznam filtrů

Uložit filtr

Zrušit filtr

Exportovat data

Zrušit řazení

 

Nad vybranými seznamy je dostupná akce Aktualizovat. Stisknutím je zahájeno načtení dat příslušného seznamu úplně znovu ze serveru. Vybrané seznamy jsou totiž načteny při načtení detailu projektu a jejich aktualizace se neprovádí při každém obnovení stránky (důvodem je potenciálně velký počet záznamů a zbytečná časová prodleva). Pokud se stejným seznamem pracuje také jiný uživatel nebo na pozadí systému proběhlo zpracování úloh ovlivňující zobrazovaná data v seznamu, pak má smysl provést akci Aktualizovat.