AIS SFŽP ČR - Agendový informační systém

AIS SFŽP ČR

Vítejte na stránkách Agendového informačního systému SFŽP ČR.

AIS SFŽP ČR slouží k podávání a kompletní správě žádostí v dotačních programech administrovaných Státním fondem životního prostředí ČR. Vstup do systému vyžaduje nejprve registraci oprávněného žadatele (tedy například obce, školy, neziskové společnosti, podnikatelského subjektu apod.). Registraci žadatele může provést pouze oprávněná osoba, která své oprávnění potvrdí kvalifikovaným certifikátem nebo datovou schránkou. Tato osoba má nad registrovaným subjektem administrační práva. To znamená, že může v systému nejen podat žádost, ale i přidělit právo podat žádost v určité výzvě jinému subjektu/osobě včetně práva umožňující administraci žádostí. Udělit práva k podání nebo administraci žádosti je možné také na základě e-mailu, kdy bude majitel e-mailové adresy vyzván k registraci do systému AIS SFŽP ČR.

Pro větší názornost jsme připravili podrobné videonávody, které Vás provedou procesem registrace a podání žádosti.

V případě dotazu k podání žádosti prostřednictvím systému AIS SFŽP ČR vám poradíme na bezplatné lince 800 260 500 (v pracovní dny od 7.30 do 16.00), e-mailu: dotazy@sfzp.cz